top of page

Ingen överklagan av Skatteverkets beslut

Compare-IT kommer inte överklaga Skatteverkets beslut om återbetalning av omställningsstödet som erhållits under pandemin.

Comments


bottom of page