top of page

Ingen överklagan av Skatteverkets beslut

Compare-IT kommer inte överklaga Skatteverkets beslut om återbetalning av omställningsstödet som erhållits under pandemin.

Läs hela nyheten här

bottom of page