top of page

OurLiving har genomfört en riktad nyemission om cirka 3,1 MSEK

Nyemissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.


Klicka här för att komma till pressmeddelandet
bottom of page