top of page

Solenergi till Hovdala Slott!

På beställning av Statens Fastighetsverk har OurLiving påbörjat leveransen av solcellsanläggningen på 150kWh till Hovdala Slott utanför Hässleholm i Skåne.


Uppdraget på Hovdala Slott offentliggjordes innan OurLiving tillträdde dotterbolaget Solarfuture i Sverige AB den 22 december 2022. Ordervärdet beräknas till cirka 2,2 MSEK. Nu har leveransen av solpaneler till den planerade markanläggningen på 150kW påbörjats.

Solcellsanläggningens utformning har bland annat tagits fram i samråd med arkitekt, konstruktör och antikvarie för att klara skyddsbestämmelser då området anses ligga inom ramen av kulturbevarande. Nyligen informerade OurLiving att uppdraget även innebär leverans av ett energilagringssystem kopplat till anläggningen. Uppförandet av solcellsanläggningen beräknas vara färdigt under våren 2023.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Det är oerhört prestigefyllt att få leverera ytterligare en solcellsanläggnig till ett av landets kulturbevarade slott. Branschens tillväxt gör att det uppstår många möjligheter och Hovdala Slott är en sådan.”

MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

-"Detta är ännu en spännande leverans för oss och dessutom en av våra första större leveranser som också inkluderar energilagring. Tillsammans med våra kunder är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ökad användning av förnyelsebar energi. ”


Läs hela pressmeddelandet HÄR

Comments


bottom of page