top of page

Solenergianläggning till bostadsrättsförening på Österlen

OurLiving har fått order på en solenergianläggning åt en bostadsrättsförening på Österlen. Ordervärdet uppgår till 360 tkr.


Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning och avprovning av en komplett och driftfärdig solcellsanläggning, som kommer fördelas på flera av bostadsrättsföreningens hus. Omfattningen av projektet uppgår till 20,25 kWp och kommer att utföras av OurLivings dotterbolag Solarfuture i Sverige AB under hösten 2023.


MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

-"Tillsammans med våra kunder är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ökad användning av förnyelsebar energi. Det känns bra att bidra med solenergilösningar till bostadsrättsföreningar då alla som bor i föreningen gynnas av lägre driftskostnader och en mer hållbar energiförsörjning.”

Comments


bottom of page