top of page
Header solenergi.png

Referens Solenergi

Vårdcentral Habo

Lutande tak 

Uppdragsbeskrivning

2019 monterade SolarFuture en solcellsanläggning på en av vårdcentralerna i Habo Kommun. Anläggningen har en effekt på 120,25 kWp. Bakgrunden till att dom väljer installera en solcellsanläggning är för att möta kommunens gröna strategi.  

 

Solcellsanläggningen består av 370 st. All-Black Monokristallina paneler med en effekt på 325 W som tillsammans kommer producera över 111.000 kWh årligt.

Anläggningen har en brandmansbrytare samt en solstrålningsmätare som är kopplade till ett övervakningssystem och slår larm ifall anläggningens elproduktion skiljer sig ifrån den väntade produktionen.

Vårdcentralen hade även ett önskemål om att visa den egna elproduktionen för sina besökare varvid en display installerades där detta följs.

Paneltyper:

Antal paneler: 

Växelriktare:

Anläggningens area:

Total effekt:

Produktion (ca):

Besparing av CO2:

Montagesystem:

Panelplacering:

Panellutning:

Monokristallin 325 W

370 st 

2 st 36 kW+ 1 st 30 kW, 3 fas.  

623,5 m2

120,25 kWp

111 261 kWh/ år

66 757 kg/år

Lutande tak 

Öst & Väst 

24°

bottom of page