top of page

Välkommen till en
riktig solcellsexpert

Vi erbjuder kvalificerad teknisk kunskap och resurser som täcker hela produktionskedjan - från idéutveckling till uppförandet av en färdig solcellsanläggning.

Följ med oss på resan mot en hållbar framtid fylld av grön teknik!

Vi ger dig en nyckelfärdig
produktionsanläggning

Vi hjälper till med allt från projektering, idéutveckling  och design till montering, kvalificerat installationsarbete och igångkörning - en totalentreprenad med andra ord där vi även erbjuder försäkringar och finansieringslösningar.

När det gäller service och underhåll kan vi erbjuda systemövervakning, årlig kontroll, service och underhåll med jour.

Allt för en trygg leverans.

Projektering

Montage och

installation

Idrifttagning

Produktion

och underhåll

1

2

3

4

Vi gör solenergiprojektet till en fantastisk, digital användarupplevelse
med OurLiving-appen

Vi använder vår digitala plattform för att digitalisera kundresan i ett solcellsprojekt, på samma sätt som ett bostadsprojekt. Med OurLiving-appen får du all information om leveransen, tidplan samt all dokumentation om solcellsanläggningen. Genom att vi även bygger in visualisering av solenergiproduktionen, optimering och förbrukning och integrerar detta i OurLiving-plattformen så får t.ex. en villakund, brf eller projektansvarig för en solcellspark, all information direkt och samlat i OurLiving-appen. 

Vi älskar solenergi - och vi vill kommunicera det

OurLivings digitala kundplattform är till för att skapa en närhet och trygghet genom att vara tillgänglig under hela projektet. Tydligare struktur och bättre projektplanering ger minskade ledtider/leveranstider och därmed kommer ni snabbare igång med solenergiproduktionen.

ikon1.png

Kundkommunikation


Kontinuerlig information om projektet, leverans-/tidplan och allmänna nyheter från branschen – direkt i mobilen

projekthantering.png
dokumentation.png

All dokumentation samlad digitalt 

Under projektets gång och framförallt vid idrifttagning och överlämning levereras all dokumentation till projektägaren helt digitalt i OurLiving-plattformen. Att vi undviker leverans i pappersform bidrar ytterligare till minskat klimatavtryck.

ikon2.png

Digital projektpärm

 

Projektdokument, ritningar, egenkontroller och certifikat samt produktinformation och manualer.

Felanmälan och återkoppling direkt i appen

Gå in i den digitala projektpärmen och felanmäl på den installerade produkten. All information om produkten (inkl ev serienummer mm) skickas per automatik till Ärendehanteringssystemet.

Inbyggd ärendehantering

 

Vid felanmälan på aktuell produkt skickas all information om anläggningen vidare. Återkoppling direkt i appen och pushnotis vid statusändring. Möjlighet till bokning av service.

ikon3.png
Bild30.png
produktionsdata.png

Uppföljning och
produktionsdata nära till hands

All produkts- och driftdata från solenergi-produktionen kan nås via OurLiving-appen där även komplettering av förbrukningsdata kan ge en fantastisk möjlighet till uppföljning och optimering. Visualiseringen ger ökad förståelse för energianvändningen i alla led.

ikon4.png

Produktionsuppföljning

 

Driftstatus, produktionsdata och övervakning direkt i appen samt möjlighet till optimering och förslag på åtgärder.

Solceller

Kontakta oss för en kostnadsfri solenergioffert!

bottom of page