top of page
Header solenergi.png

Referens Solenergi

Wasahallen

Lutande tak - DESIGN

Uppdragsbeskrivning:

65 kWp solcellsanläggning på papptak

I samband med energioptimering av offentliga byggnader projekterade och installerade vi på uppdrag av Telge Fastigheter AB i Södertälje solcellsanläggningar på Morabergs studiecentrum, Ronnaskolan, Kaxberg och Wasahallen. Totalt installerades fyra system med en total effekt 310 KWp. På Wasahallen så installerades en anläggning med en total effekt på 65 kWp.
Installationerna är anslutna till byggnadernas elsystem för att direkt åstadkomma en minska förbrukning av externt tillförd el till byggnaderna.


Varje anläggning är anpassad och skräddarsydd för maximal produktion, ovan anläggning är fastmonterad på ett tak med en lutning på 6-7 grader.

Paneltyper:

Antal paneler: 

Växelriktare:

Anläggningens area:

Total effekt:

Produktion (ca):

Besparing av CO2:

Montagesystem:

Panelplacering:

Panellutning:

Monokristallin 300W

218 st 

3 st. 20 kW

396 m2

65 kWp

57 705 kWh/ år

33 397 kg/år

SDK - fasadsvettsat

Söder

6-7°

bottom of page