top of page

Kallelse till Extra Bolagsstämma i OurLiving AB (publ)

När: 21 december 2023 kl. 10.00

Var: Carlsgatan 12A, Malmö


Aktieägarna i OurLiving AB (publ), org.nr 556689-5529, (”OurLiving” eller ”Bolaget”)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2023 kl. 10.00 i bolagets

lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl.

09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Se Kallelse och dokument enligt följande:OurLiving 2023-12-05- Kallelse till Extra Bolagsstämma
.pdf
Ladda ner PDF • 155KB


Fullmaktsformulär EBS 21 dec 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 20KB

Yttrande 231204 Styrelsens redogörelse.pades
.pdf
Ladda ner PDF • 511KB

Bilaga 1 - Styrelsens redogörelse 13.6 (FSEN 231204) (3)
.pdf
Ladda ner PDF • 961KB

Bilaga 4 - Förslag till beslut om Tranche 2-231205
.pdf
Ladda ner PDF • 108KB

Bilaga 5 - Förslag till beslut långivare EBS 231205
.pdf
Ladda ner PDF • 118KB

Bilaga 6 - Förslag till beslut långivare april 231205
.pdf
Ladda ner PDF • 115KB

ความคิดเห็น


bottom of page