top of page

OurLiving har genomfört en nyemission

OurLiving har genomfört en nyemission om totalt cirka 1,5 MSEK, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma, och föreslår aktiekonvertering av lån om totalt cirka 8,7 MSEK.


Styrelsen för OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2023, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 3 252 632 aktier, och tillförs totalt cirka 1,5 MSEK (”Nyemissionen”) före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 0,475 SEK per aktie genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och externa investerare och motsvarar en rabatt om 24 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market idag den 4 december 2023. Nyemissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget. Emission av 0,4 MSEK av de nytecknade aktierna i Nyemissionen är villkorad av beslut på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 21 december 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Vid extra bolagsstämman föreslås även beslut fattas om två riktade emissioner avsedda för aktiekonvertering av lån i Bolaget om totalt cirka 8,7 MSEK (”Första Återbetalningsemissionen” respektive ”Andra Återbetalningsemissionen” och gemensamt ”Återbetalningsemissionerna”). Teckningskursen i Första Återbetalningsemissionen har fastställts till 0,540 SEK per aktie och teckningskursen i Andra Återbetalningsemissionen har fastställts till 0,486 SEK per aktie. Teckningskurserna följer av de för Bolaget mest förmånliga villkoren för lånen som i sin tur förhandlats fram med långivarna på armlängds avstånd.


”Genom beslutade och föreslagna nyemissioner stärker OurLiving sin likviditet och minskar samtidigt sin skuldsättning. Båda dessa åtgärder är mycket gynnsamma för OurLiving i rådande marknadsklimat och möjliggör bolagets fortsatta tillväxt under 2024, säger OurLivings VD, Henrik Jarl”

Läs hela pressmeddelandet här.

Comments


bottom of page