top of page

Drift och Underhåll av din Solcellsanläggning

När du väl har investerat i en solcellsanläggning är det viktigt att säkerställa en långvarig och effektiv produktion. Genom att ta hand om din solcellsanläggning kan du garantera en pålitlig elproduktion under många år framöver.


Underhåll och Skötsel:

Att ta hand om en solcellsanläggning är generellt sett en enkel och okomplicerad process. Anläggningen är i stor utsträckning självdriven, men du bör fortfarande följa några grundläggande skötselprinciper:

  1. Rutinmässig kontroll: Regelbundna kontroller av din solcellsanläggning är viktiga för att säkerställa att den fungerar korrekt. Du bör överväga att utföra inspektioner årligen eller enligt rekommendationerna du får från oss vid överlämning.

  2. Instruktioner vid Överlämning: När din solcellsanläggning installeras kommer du att få detaljerade skötselinstruktioner och dokumentation från oss. Denna information är värdefull för att säkerställa att anläggningen används och underhålls korrekt.

  3. Manualer: Från de överlämnade dokumenten och manualerna hittar du ytterligare vägledning om anläggningens specifika behov och driftsförutsättningar.

Säkerhet Är Väsentligt:

Solcellsanläggningar är i allmänhet säkra att använda, men det är viktigt att vara medveten om säkerhetsaspekterna:

  1. Elektrisk Säkerhet: Solcellsanläggningar producerar el, så förstå grundläggande elektrisk säkerhet och undvik att röra vid elektriska delar om du inte är utbildad för det.

  2. Tillgång till Taket: Om din anläggning är monterad på taket, se till att taket är säkert att gå på för inspektioner eller rengöring.


Rengöring och Underhåll:

Solcellspaneler kan bli smutsiga och förlora effektivitet över tid, särskilt om de är utsatta för damm eller fågelspillning. Att rengöra dem med jämna mellanrum kan öka deras prestanda. Följ våra rekommendationer för rengöring och använd lämpliga metoder och verktyg för att undvika skador.

Genom att följa dessa riktlinjer och vara medveten om din solcellsanläggning kan du njuta av fördelarna med ren energi och minska din klimatpåverkan under lång tid framöver.


Hur kan vi på OurLiving hjälpa dig?

Vi hjälper till med allt från projektering, idéutveckling och design till montering, kvalificerat installationsarbete och igångkörning. Dessutom ingår alltid en lång garanti, och erbjuder systemövervakning, årlig kontroll, service och underhåll med jour.


Vi har erfarna tekniker och ingenjörer som säkerställer en korrekt installation och optimal drift, men erbjuder alltid en oberoende besiktning för att kvalitetsäkra alla våra anläggningar.


Kontakta oss för en kostnadsfri offert!drift och underhåll solcellsanläggningKommentare


bottom of page