top of page

Utfall av utgivande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ text_text_color=”#3b3b3b” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Compare-ITs extra bolagsstämma tog den 9 december 2020 beslut att ge ut max 800 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande VD Henrik Jarl. Han har nu fullt ut tecknat sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner.

Rätten att teckna har getts till Compare-ITs tillträdande VD Henrik Jarl. Priset per teckningsoption är 0,18 kronor. Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under optionens utnyttjandeperiod, som löper från och med den 10 december 2023 till och med den 10 januari 2024, teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlights officiella kurslista för stamaktien de senaste tio (10) handelsdagarna närmast före den 10 december 2020, dock lägst kvotvärdet. Denna snittkurs uppgår till 1,08 kr/aktie och strikekursen blir därmed 1,61 kr/aktie.

Optionerna är under registrering på Bolagsverket.

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page